How can I help you?
Close
Book a Session today and receive a comprehensive Free Chakra Board
Gender
Select a treatment
Your Name
Number
Email
Thank you - your message has been sent. We will contact you shortly
ShaRe Renata Halva | Tantric Journey
Videos Blog Testimonials
What is tantra? Tantra for beginners: lessons and learnings to apply first
Tantric Sessions for Men Tantric Sessions for Couples
Tantric Treatments Tantric Workshops Tantric Training About
7 reviews
Star
Country Czech Republic,  
Area Brno
Treats Couples, Men, Women
Experience4 Year/s
Fees1034,- CZK/hod
Treatment TimeMinimum 3 hodiny
 

ShaRe je žena s velkým srdcem, která podporuje a inspiruje svoje okolí. Je otevřená a zajímá ji všelicos. Nejprve studovala chemii a po čase s pocitem, že je třeba změnit směr odjela pracovat do Anglie. Po návratu vystudovala společenské vědy a angličtinu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se závěrečnou prací na téma Integrace Muslimů do většinové Západní společnosti.

Renata vyrůstala ve velké katolické rodině a postupně nabývala dojmu, že Bůh je všude v nás i kolem nás, a že ji pojetí hříšnosti, utrpení, strachu a pokání nepřináší životní radost a naplnění. V posledním ročníku základní školy dostala za úkol vypracovat do hodiny náboženské výchovy referát o budhismu a možná to byl právě ten spouštěcí impuls její duchovní evoluce a cesty za vnitřní pravdou.

Re říká, že sama sebe dlouho považovala za “člověka”, ne za “ženu” a vnímala mužskou společnost za mnohem zajímavější pro kamarádství. K velké změně došlo po prvním ročníku jógy, kdy ji následkem náročné práce hrozil kolaps, a proto se rozhodla strávit svoji dovolenou pobytem ve tmě. Týden sama se sebou v úplné tmě v přítomném okamžiku s prohloubenými smysly a vlastní jógovou praxí. Poté, už téměř přirozeně začala rozvíjet svoje ženství v tzv. Šakti skupině i mimo ni a objevovat a obdivovat ženskou energii.

Kousek po kousku Re posbírala kamínky na první nádherný a úplný ornament její životní mozaiky.

ShaRe se dlouhá léta zajímá o zdraví a krásu a má za sebou řadu kurzů a seminářů. Dokonce je certifikovanou vizážistkou a praktikantkou NLP.

Na universitě začala s tai-chi a masážemi a věnuje se přes 7 let ha-tha józe a tantře. Stále se učí balancovat svoje ego, tzn. přestat dosahovat věcí svým egem a více důvěřovat Vesmíru, jeho energetickým cyklům a jeho pomoci a podpoře.

Zvláštní. Až celkem nedávno si při sdílení s přáteli ShaRe uvědomila, jak významně ji samotnou ovlivnilo to, když dostala tip, že by jí mohli prospět tantrické masáže. Tak jistě, že to nějakou dobu odkládala a sbírala odvahu.

A teď po letech se rozpomněla, jak evoluční pro ni bylo, zažít hluboce vyživující láskyplné doteky, které neměli erotický náboj, ani podtext “on dal - ona má dáti zpět” a tak díky osobnímu prožitku začala chápat, že tantrická masáž má mnoho podob a není to pouze masáž sensuální. Přišla si na to, že tantrická masáž je odlišná nejen tím, že přijímá pánev jako součást našeho těla, ale hlavně způsobem doteku - vědomým, uvolněným, pozorným, laskavým, vyživujícím, oživujícím, přinášejícím bezpečí a uvolnění, radost, extázi a ještě mnohem víc.

Během let Re získávala zkušenosti v mnoha různých profesích v komerční oblasti. Nyní se věnuje masážím a terapiím a žije ve šťastném a inspirujícím vztahu.

*******************

Re is based in Brno, the Czech Republic and comes to London only for prepaid bookings. The fee is £100 per hour. Minimum 4 hours.

Re is a loving woman who supports and inspires people around. She is open minded and likes to learn about various subjects. First, she studied Chemistry but felt it was not quite right for her. And after working as an au pair in the UK, she studied Social Sciences and English at the Faculty of Education in Brno, the Czech Republic. And she wrote her Thesis on ‘Integration of Muslims into the Western Society’.

She was brought up as a catholic though she felt there is much, much more than one God and a sinful life. When she was at the Secondary School she had to make a presentation about Buddhism for her religious class and maybe it was the trigger to start seeking for her own true.

Re says she used to consider herself as a person, not a female and considered male’s company much more interesting for friendships. A big change started after the first year of yoga when she was pushed by her current job, and her need to handle everything, to switch off completely and she spent seven days in complete darkness alone. During the time, she realized how beneficial and enjoyable is to be in connection with herself, with the body and the senses. After that, she joined a shakti group and discovered beautiful and inspiring female energy.

Step by step, Re collected pieces into a first holistic bright image on her life mosaic.

She is interested in health and beauty and has attended many seminars about well-being. Re is even a certified make-up artist and an NLP practitioner.

At university, she started to do tai-chi and massages. And she has done ha-tha yoga  for over 7 years already. She learns and practice to balance her ego. She learns to stop pushing to achieve things herself and trust in the help and support of the Universe and its thriving flow.

Surprisingly. Until quite recently when sharing with friends, ShaRe realised how significantly herself was affected, when she got a tip she could benefit from tantric massage. Naturally, it took some time gathering her courage. And now after years, she remembered how revolutionary it was for her, to experience the deeply nourishing loving touches which did not have an erotic charge, not even the subtext of “I give you - you have to give back” and so thanks to the personal experience she began to understand Tantric massage has many varieties and is not only the sensual massage. She understood Tantric massage is different not only by respecting the pelvis as part of our body, but mainly in the manner of touch - conscious, relaxed, attentive, caring, nourishing, uplifting, bringing safety and relax, support, joy, ecstasy and so much more.

After gaining experience at various jobs, she is a full-time certified masseuse, therapist, and educator. She gives talks and provides 1-2-1 sessions for men, women and couples.

 

 

 

 

 

 

 

 
Ahoj Renato, Absolvoval jsem Tvojí Detox.masáž a rád bych z ní sdílel některé dojmy .... Už v úvodu masáže při sezení, bylo pro mne užitečné, že jsi mi pomohla upřesnit a ujasnit hlavní smysl ošetření. Měl jsem v hlavě trochu zmatek. Motiv lepšího kontaktu se svým tělem, díky většímu prociťování, byl sice pro mne dobrým důvodem, proč na tento druh masáže absolvovat, ale měl jsem zároveň i trochu obavu, jak budu zvládat případnou bolest, na kterou jsem velmi citlivý. Domluva před masáží, o jednoduchém způsobu komunikace k případným reakcím mého těla, mi pak v průběhu seance též dost ulehčila, a i ke zbavení se zbytečných obav (např.: z prožívání případné bolesti) V samotném procesu probíhajícího ošetření mne pak překvapila okolnost, že jsem pociťoval bolest v některých místech těla tam, kde jsem ji vůbec nepředpokládal a ani netušil že by se tam mohla ozývat. Po masáži jsem sice cítil mírnou únavu,ale ta však ustala za poměrně krátkou dobu. Nyní se cítím čile, svěží, skoro euforicky. Což pro mne mimo jiného znamená, že kamarádům i známým masáž Hloubkového emocionál. čištění velmi rád doporučím. Ještě jednou díky. Měj pěkné dny. ******************************************************************* Hi Re, I have received the Emotional Detox massage from you and I would like to share some impressions.. It was helpful for me that you were willing and able to answer my questions before we started the massage. I was a bit confused about things and at first, I wanted Sensual Tantric massage. My intention was to gain a better connection to my body, by making my body more sensitive and conscious. And it was quite a good reason for me to choose this type of massage. Yet, I was also afraid, how I can handle pain if it occurs. And I felt much safer when we agreed beforehand simple signals how I could control the pressure and when painful. During the treatment, I was surprised that I felt pain in areas I would not expect and all the time, I was in meditation, completely in my body and enjoyed its reactions and signals of aliveness. After the therapy, I felt a bit tired, like after a workout, but it went away quite quickly. Now, I feel fresh almost euphoric and still grounded which means I will certainly recommend the Emotional Detox Therapy to my friends. Many Thanks….
Vláďa
Star
Ráda bych poděkovala Renatě za krásný a hluboký zážitek. Za příjemné a harmonické prostředí plné důvěry, které pro mě vytvořila. Nejprve mě seznámila se vším, co se bude dít a v průběhu mě velmi harmonicky zapojovala do celého procesu. Zažila jsem opravdu hluboké uvolnění, příjemné mravenčení po celém těle a objevili se vzpomínky z dětství, kdy jsem se cítila šťastně a bezpečně. Jako bych si znovu vzpomněla jaké to je žít v důvěře bez jakéhokoliv zranění z minulosti. Po masáži jsem vnímala, jak se moje tělo regeneruje a cítila jsem se velmi povzneseně, svobodná a šťastná. Moc děkuji za tuto možnost a přeji spoustu dalších spokojených klientů.
Veronika
Star
Relaxační a tantrickou masáž miluji a v posledních letech si dopřávám alespoň jednu do měsíce. Velmi ovšem záleží, do čích rukou se svěřím. Nejde přitom jenom o osobu masérky, aby mi byla sympatická a abych se jí dokázal upřímně otevřít a obnažit své nitro. Nejde ani pouze o její zkušenosti, aby svoji práci odvedla opravdu zručně a s citem. Co mě zajímá a myslím že to dokáží z každého vycítit, je jeho životní postoj, zda je opravdu v souladu s autentickými principy tantry a zda je daný člověk dokáže promítnou i do své masáže. Renatka splňuje všechny tyto předpoklady. Nejen že je sama o sobě okouzlující a její doteky ve mne dokáží otvírat stále nové a nové netušené vnitřní světy, ale při setkání s ní vždy čerpám i z její moudrosti a tantrické zkušenosti. Je to žena zasvětitelka, která mne toho mnoho naučila. A to nemluvím jen o práci se svými energiemi (sublimace sexuální energie například), ale i o životním směřování a schopnosti vyrovnávat se s různými překážkami a ne tak šťastnými obdobími. Setkání s ní bych mohl přirovnat k návštěvě osvěžující oázy, kdy se vám projasní mysl a vy najednou víte, jakým směrem se vydat dále. Jako někdo nový, proměněný. Doufám, že masáží s Renatou bude opravdu ještě hodně. ******************************************************************* I love massages and I have had at least one each month for several years. To me, it really matters, who looks after me. It is not only that if I like the masseuse, I am able to open my soul and trust her. Not only I appreciate her experience and that she is able to do her job well but also her empathy. What is very important for me, and I think I have a good sense of it, is her attitude to the life, and if she lives according to authentic principles and whether the person is able to include them into the therapy. Re contributes all of that. She is not only charming and her touches are able to open new and new hidden worlds in me. But also and always when I meet her, she enriches me by her wisdom and experience. She has inspired me a lot. I don’t mean only the work with the energies (e.g. sublimation of energies) but also with her views on life and the way how she deals with obstacles and with not so easy situations. The meetings with her, I could even relate to a visit to a refreshing oasis when your mind gets cleared and you suddenly know where to go to continue and you go as someone renewed, someone changed. I hope that I receive many massages from her also in the future.
Ondrej
Star
Ještě jednou zdravím a děkuji za péči. Je jasné, že máte veliký talent a rovněž prostředí na mě působilo velmi hezky a přívětivě. To hlavní, co jsem si uvědomoval během péče bylo, že moje dysfunkce, které jsem si vytvořil v hlavě, nejsou mojí součástí a nejsem jejich vězněm. Mám možnost se rozhodnout, co přijmu a co odmítnu. Toto je velmi osvobozující zpráva, kterou v sobě nesu. Ještě jednou děkuji za tuto užasnou zkušenost. ******************************************************************* Hi again, and thanks very much indeed for the session. This is clearly something that you have a talent for, and the location was very nice and peaceful too. The main messages that I felt in my mind during the session were about how my dysfunctional outlook is created by my own thoughts, and that my thoughts aren’t a part of me and I’m not a prisoner of them. I have a choice about what I affirm and what I reject. It was a liberating message, and one that I’ve taken with me in the last couple of days. Thanks again for a wonderful experience.
Jack
Star
Můj drahý andílku Re, chci s Tebou sdílet pár slov o užasné, skvělé masáži, kterou jsou od Tebe dostala. Mám měsíc po operaci a Tvoje prstíky mi pomohly odstranit všechnu bolest. Cítím s Tebou krásné propojení a jsme moc ráda, že jsme Tě našla a chci se rozdělit a doporučit Tě všem ženám. Cílím lepší napojení na svůj střed, lásku, energie plyne. Chci Ti poděkovat za tuto hluboce spirituální zkušenost a techniky, které jsem se od Tebe naučila. Mám Tě ráda a už se nemohu dočkat na další setkání. Měj se skvěle, moje duchovní sestro. ******************************************************************* my Dear Angel Re, I would like to describe a few words about amazing, fabulous tantra massage what I went through with you. I had a one month after operation and your finger technics helped me to heal and rid off all my pain. Is a beautiful connection with you, I am so happy I have found you. I would like to recommend for all female human being. I am feeling more interconnected, energy is working smoothly without blocks and love. I would like to thank you for this deep spiritual experience and exercise what I have learn from you. I love you I cant wait be IN with you soon. Have a lovely time my soul sister.
Lenusha
Star
Masáž od Renči jsme měl několikrát a vždy to byl velmi příjemný zážitek. Renatka je technicky výborná masérka, která ví, “kam sáhnout a jak” a zárověň je neobyčejně pečující a láskyplná, což je vzácná kombinace. Vždy mě překvapuje, jak má vše připravené do posledního detailu, od krásného prostoru a voňavé směsy olejů po vyhřívané podložky, polštaářky, přikrývky a přitom je neustále připravena přijmout i změnu, kterou konkrétní situace vyžaduje. Nechte se jí opečovávat! ******************************************************************* I have received a massage from Re several times already and it is always a very nice experience. She is not only a very skilled masseuse who knows where to touch and how but also very caring and loving, which is quite a rare combination. Again and again, I am surprised how she gets everything prepared and planned to the last detail, from beautiful space, a pleasant mixture of oils, cushions, sarongs… to a heated mattress while remaining ready to accept and react to changes that the certain situation requires.
Aure
Czech
Star
Cítím, že obě Tvoje péče na mě měly hluboce léčivý dopad. To, jak byla péče strukturovaná a Tvoje velká citlivost mi pomohla otevřít se a vydat se na citlivý průzkum mé vlastní sexuality a vlastního prožívání ženství. Během péče jsem vnímala obrovskou podporu a lásku. Cítím se vyživena a obohacena o nová poznání a tuto zkušenost doporučuji všem ženám. Po setkání a zkušenosti s jemnou a silnou ženskou energií, si uvědomuji, že je třeba s touto energií zacházet citlivě bez manipulace a egoismu.. ******************************************************************* The two treatments with Re have had a deep healing effect on me. The way it was structured and Re’s high sensitivity, enabled me to be open and take this experience as a sensitive enquiry into my own sexuality, how I feel as a woman. I felt totally supported and held in love throughout the treatment. I felt enriched and educated by this experience so much so that I would recommend this to every woman. And I feel that to make this experience – meeting the delicate and strong feminen energy – fruitfull, it must be free of manipulation and ego
Joly
Czech
Star

My Blog

Zdravá pánev, zdravý duch – HEALTHY PELVIS, HEALTHY SPIRIT

April 10th, 2017
Možná znáte někoho, kdo neoplývá pevným zdravím a také někoho, kdo nevnímá sexualitu jako přirozenou součást života a jako zdroj inspirace, zdraví a štěstí. Mám pocit, že žijeme ve světě zvláštních paradoxů, které nám řádně matou hlavinku a mohou v nám budit chaos. Jsou nám podsouvány různé ideologie. Díky globalizaci je jich více, než kdykoliv předtím - příliš mnoho ... more
Phone Icon
BOOK ME FOR A CONSULTATION
FILL THE DETAILS OUT BELOW TO BOOK A CONSULTATION
Your Name
Number
Email
How did you find us? If Other:
Comments / Requests
Thank you - your message has been sent. We will contact you shortly
Sign up to receive news and updates