How can I help you?
Close
Book a Session today and receive a comprehensive Free Chakra Board
Gender
Select a treatment
Your Name
Number
Email
Thank you - your message has been sent. We will contact you shortly
Emoční detox očima terapeuta a klienta (terapeutická masáž muže) | Tantric Journey
Treatments for women Treatments for men
About Mal Videos Blog Testimonials Store
Treatments Yoni Massage Training Testimonials About

Emoční detox očima terapeuta a klienta (terapeutická masáž muže)

July 7th, 2017
Navazuji na svůj předchozí článek, kde byla popsána z obou stran terapie ženy. Nyní v tomto článku se pokouším podobným způsobem zachytit a popsat kontrétní případ terapie s mužem, a poskytnout tak čtenáři praktický příklad toho, jak může probíhat (a co se může dít) Emoční detox u muže. Opět je článek doplněn o zpětnou vazbu klienta - jednu poměrně bezprostředně po terapii a... more

Emotional Detox Seen by the Eyes of a Therapist and a Client (Male Massage Therapy)

July 7th, 2017
Here is the follow-up of my previous article where a female massage therapy was described from both sides. In this article I will try to capture and describe similarly a specific male massage therapy so that the reader has a specific example on how Emotional detox can happen in a man. Again, the article is complemented by client’s feedbacks – the first one immediately after the therapy and the second and third on... more

Emoční detox očima terapeuta a klienta (terapeutická masáž ženy)

June 6th, 2017
Smyslem tohoto článku je nastínit lidem, kteří vůbec netuší, o čem je tantrická práce, jak může taková terapie vypadat na konkrétním případu z mojí praxe. Pokusila jsem se tu popsat ucelenou terapii (3 sezení Emočního detoxu) s klientkou tak, jak jsem ji vnímala já ze svého pohledu, a zároveň doplnit o autentickou zpětnou vazbu klientky po terapii, samozřejmě s jejím souhlasem. (Mé... more

Emotional Detox Seen by the Eyes of a Therapist and a Client (Woman Massage Therapy)

June 5th, 2017
The goal of this article is to outline to people, who have no clear idea, how tantric therapy could look like in a specific case out of my practice. Here I attempt to describe the whole therapy (3 sessions of emotional detox) with a client the way I perceived it. Also, I complement it with the authentic testimony of the client after the therapy, with her consent, of course. (My thanks for sharing and for the poss... more
Sign up to receive news and updates